Humandata AB » Labcenter Labcenter – Humandata AB

Labcenter

LabCenter

LabCenter är den neutrala mötesplatsen och oberoende utbildaren för dig som arbetar professionellt med avancerad IT. Vi är pusselbiten som för samman teknikpassionerade IT-proffs, utvecklare, teknikleverantörer och företag i syfte att tillsammans ta del av den senaste utvecklingen och skapa morgondagens lösningar inom IT genom utbildning, event och kunskapsspridning. 

Konceptet LabCenter
Behovet av en neutral plattform där IT-experter och leverantörer möts för att tillsammans utvärdera, utveckla och öka sin kompetens runt ny teknik, har aldrig varit större än idag!
I LabCenters välutrustade kurslokaler håller branschledande profiler kurser och IT-utbildningar inom avancerad IT-säkerhet, infrastruktur och utveckling. Sedan 2006 har vi under ett unikt koncept satt praktiskt labbande i fokus, utvärderar och testar den senaste tekniken hands-on.
Idén med LabCenter är att verka som en neutral plattform och möjliggöra samarbeten över gränserna där alla är välkomna för att ta sin kompetensnivå ett steg längre. Verksamhetens utformning kan liknas vid en community i verkligheten där vi gemensamt bidrar till ökad utveckling för IT-proffs genom ett kreativt forum för kunskapsutbyte.
LabCenter tar ny teknik till marknaden
Det ständiga flödet av ny teknik gör att vi behöver se vad som finns tillgängligt på marknaden, ta ställning till vad vi bör agera på och har ett värde för verksamheten.
Generös kunskapsdelning med plats för fler
IT-säkerhet och infrastruktur är områden vi fokuserat på över tid. Vi ser nu ett växande intresse på utvecklarsidan och IT-strategiska frågor och där stärker vi vårt utbud och välkomnar nya experter och samarbetspartners. En naturlig följd av marknadsutvecklingen.
Vi speglar marknadens fantastiska möjligheter tillsammans
Transformationen som pågår för fullt skapar utrymme för nya aktörer och lösningar. Vi håller kvar vårt fokus på det tekniska perspektivet, delar och coachar i frågor kring transformation, IT-säkerhet och nya EU direktiv och förordningar. Vi knyter de bästa experterna till oss för att åstadkomma bästa nytta och utveckling för vår kunder.
Vi välkomnar nya aktörer och kunskaper till vår mötesplats, nya experter som tolkar och delar kunskap med en målgrupp som använder teknik som möjliggörare till nya lösningar på både gamla och nya problem.