Våra erbjudanden

HumanDatas fokus ligger på SharePoint och stödjande produkter som MS Exchange och MS Lync. Våra SharePoint erbjudande kan delas in i följande:

  • Intranät och Extranät
  • Publika hemsidor
  • Lösningar för samarbeten
  • Dokumenthantering
  • Utbildning

Vi strävar alltid efter att bygga lösningarna utifrån de standardfunktioner som produkten har. Räcker inte det så söker vi bra och seriösa 3:e partsprodukter. Vid behov kan vi också utveckla en anpassad lösning för just ditt behov.

Du hittar mer information om dessa i menyn "Erbjudanden" ovan.