Humandata AB » Resurskonsulting Resurskonsulting – Humandata AB

Resurskonsulting

Resurskonsulting

Ibland bedriver kunden helst projektet själv eller så har kunden redan ett projektteam som de vill förstärka i form av ytterligare kompetens eller resurser. På HumanData är vi ofta del av ett team på plats hos kunden.

Vi erbjuder konsulttjänster inom följande områden,

  • Kravinsamling och verksamhetsanalys
  • Planering, installation och konfiguration av SharePoint/ Office365
  • Felsökning
  • Fristående granskning av föreslagna lösningar
  • Webbdesign och gränssnittsutveckling
  • Allmän grafisk design
  • SharePoint Utveckling
  • Utbildning av användare, powerusers och administratörer

Behöver ni extra resurser till något projekt?