​Resurskonsulting

Ibland bedriver man helst projektet själv eller så har man redan ett projektteam som man vill förstärka i form av ytterligare kompetens eller resurser. På HumanData är vi ofta del av ett team på plats hos kunden.

Vi erbjuder konsulttjänster inom följande områden,

  • Kravinsamling och verksamhetsanalys

  • Planering, installation och konfiguration av SharePoint

  • Felsökning
  • Fristående granskning av föreslagna lösningar
  • Webbdesign och gränssnittsutveckling

  • Allmän grafisk design

  • SharePoint Utveckling

  • Utbildning av användare, powerusers och administratörer

Behöver ni extra resurser till något projekt?