Humandata AB » Rådgivning Rådgivning – Humandata AB

Rådgivning

​Rådgivning

Rådgivningen består ofta av att vi bistår kunderna med kompetens kring beställarstöd, säkring av lösning, samt tar fram en plan för hur olika SharePointlösningar skall samspela inom organisationen och hur dessa skall utvecklas framåt.

  • Beställarstöd
  • Kvalitetssäkring
  • Rådgivning till styrgrupper

Behöver ni rådgivning angående SharePoint?