Välkommen till HumanData

Vi är specialister på att bygga och underhålla lösningar baserad på Microsoft 365 och SharePoint:

  • Planera och bygga intranät, för avdelningar eller hela organisationen
  • Bygga samarbetslösningar baserade på MS Teams och SharePoint
  • Integrera andra 365 lösningar, som Forms, Sway, Stream, Shifts, Yammer, Delve, ToDo.
  • Bygga anpassade lösningar baserade på Flow, PowerApps och Power BI som förenklar små och stora processer, som ärendehantering, ordermottagning, och andra dagliga rutiner.

Kontakta oss på Info@humandata.se för mer information